RSS

Tag Archives: วัดภาคเหนือ

วัดพระธาตุสุโทน

วันนี้ผมจะแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคเหนือกันบ้างนะครับ

สถานที่ ที่ผมจะแนะนำก็คือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ที่ตั้ง:หมู่ 5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ข้อมูล:วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตั้งอยู่ในเขต ตำบลเด่นชัย เป็นวัดที่มีความสวยงามที่สุดของจังหวัดแพร่ มีศาลาไม้สักทองเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณของล้านนา และวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา สุโขทัย ศิลปไทยใหญ่ และสิบสองปันนาhttp://www.denchai.go.th

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: